Doktorlar     Meme Büyütme

Farmakoloji

Her türlü sağlık sorunlarınız için bilgilerinizi bırakın. Biz sizi arayalım.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
DraligusTarih: June 12, 2011 11:24 Yorum Yok

81-Vücutta genis yaniklarda kullanildiginda asidoz yapan ilaç hangisidir?
a) Ag sülfadiazin
b) Ag nitrat
c) Trimetoprim
d) Mefenamid
e) Mitakanazol

82-Morfinin yan etkisi olmayan hangisidir?
a) Bulanti ,kusma
b) Konstipasyon
c) Myozis
d) Hipertansiyon
e) Konvülziyon

83-Striatumda muskarinik reseptörleri spesifik olarak etkileyen hangisidir?
a) Karbokol
b) Metakol
c) Fizostigmin
d) Neostigmin
e) Oksitremorin

84-Oral antikoagulanlarin etkisini kinetik olarak arttiran hangisidir?
a) Metranidazol
b) Cisplatinum
c) Aspirin
d) Tetrasiklin
e) Seftriakson

85-Kolin pompasini inhibe eden ilaç hangisidir?
a) Hemokolinyum
b) Fizostigmin
c) Betadon
d) Kokain
e) Süksinil kolin

86-Penisilinaza dirençli antibiyotik hangisidir?
a) Penisilin G
b) Ampisilin
c) Penisilin V
d) Karbenisilin
e) Metisilin

87-Sigara içenlerde hangi ilacin dozunu artirmak gerekir?(2004-N)
a) Teofilin
b) Digoksin
c) Atropin
d) Kloramfenikol
e) Tetrasiklin

88-Medikal adrenalektomide kullanilan ilaç hangisidir?
a) Aminoglutetimid
b) Tamoksifen
c) Prednizon
d) Klomifen
e) Danazol

89-Nöropati ve psikiatrik bozukluk yapan ilaç hangisidir?
a) Fenoksimetil penisilin
b) Pirazinamid
c) INH
d) Streptomisin
e) Kloramfenikol

90-Saf narkotik antagonisti hangisidir?
a) Naloksan
b) Metaden
c) Metadon
d) Dinorfin
e) Nalorfin

91-Süksinil kolin apnesi olan hastalarda eksik olan hangisidir?
a) MAO A
b) Psödokolin esteraz
c) COMT
d) MAO B
e) Asetil kolin reseptörü

92-Alkali diürez hangi zehirlenmelerde kullanilir?
a) Barbiturat zehirlenmesi
b) Gazyagi zehirlenmesi
c) Salisilat zehirlenmesi
d) Morfin
e) Digital intoksikasyonu

93-Dopa ile birlikte karbidopa verilmesinin nedeni asagidakilerden hangisidir?
a) Dopanin etkisini arttirmak için
b) Dopanin yan etkilerini azaltmak için
c) Dopanin etkisinde degisiklik yapmaz
d) Dopanin intoksikasyonunda verilir
e) Periferde dopamin konversiyonunu önlemek için

94-Striktinin zehirlenmesinde antidot olarak kullanilabilecek ilaç grubu için en uygun olan hangisidir?
a) Nöroleptikler
b) Antiepileptikler
c) MAO inhibitörleri
d) Anksiyolitikler
e) Narkotik analjezikler

95-Mikrozomal enzimlerle indüklenmeyen hangisidir?
a) Trikloretanol
b) Barbitüratlar
c) 6 merkaptopürin
d) Amfetamin
e) Morfin

96-Propranoluün kontrendike oldugu hastalik hangisidir?(96-E)
a) Astim
b) Koroner arter hastaligi
c) Aritmi
d) Angina pectoris
e) Hiçbiri

97-Parasempatik innervasyonu olmayip parasempatolitiklerle etkilenen olusum hangisidir?
a) Ter bezleri
b) Pankreas
c) Parotis
d) Glandula lacrimalis
e) G hücreleri

98-Lityum verildiginde yan etkisi olmayan hangisidir?
a) Hipotiroidi
b) Guatr
c) Oligüri,hiperkalemi
d) Poliüri
e) Ekzoftalmus

99-G6PDH eksikliginde hemoliz yapmayan ilaç hangisidir?
a) Teofilin
b) Digoksin
c) Atropin
d) Kloramfenikol
e) Tetrasiklin

100-Asagidakilerden hangi antibiyotik 30S e baglanmayi engelleyerek etki gösterir?
a) Linkomisin
b) Puromisin
c) Kloramfenikol
d) Tetrasiklin
e) Streptomisin

Etiketler:

Yorum Yap

(gerekli)

(gerekli)