Doktorlar     Meme Büyütme

Akut Tonsillit Bademcik Iltihabi

Her türlü sağlık sorunlarınız için bilgilerinizi bırakın. Biz sizi arayalım.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Kulak Burun BoğazTarih: June 12, 2011 11:24 Yorum Yok

AKUT TONSILLIT : Çocukluk çaginda en sik görülen hastaliklardandir. Bir veya iki
tonsilin kendiliginden iyilesen enfeksiyonudur. Akut tonsillit, klinik olarak
genellikle ergenlerde ve genç eriskinlerde diger yas
gruplarina göre daha sik
görülür.

• Bes-alti yasinda pik yapar, ancak 3 yasindan önce ve
50yasindan sonra çok nadir görülür. Akut tonsillitler de farenjitler gibi viral
veya bakteriyel nedenlerle olusabilir. Ani baslayan üsüme-titremeyle birlikte
ates vardir. Ates 39°C’a kadar yükselebilir. Bogaz agnsi vardir ve enflamasyonun
farengeal kaslan tutmasiyla yutma güçlügü gelisir. Bas agrisi, kirginlik, eklem
agrilari gibi sistemik yakinmalar olabilir. Çocuklarda karin agrisi, kusma,
febril konvülsiyonlar görülebilir. Kulaga vuran agri veya akut otitis media
gelisebilir. Boyunda, agrili lenfadenopatiler vardir. Çocuklarda hafif bir bogaz
agnsi, subfebril ates, istahta azalma ve laterji görülebilir.

• Akut
tonsilitin tanisi muayene ile konur. Muayenede tonsiller hiperemik ve
hipertrofiktir. Tonsillerin üzeri degisen derecelerde eksüda ile kapli olabilir.
Eksüda özellikle tonsil kriptlerinin açildiklari yerin üzerindedir. Birden çok
ve küçük noktalar seklinde oldugunda folliküler tonsillit olarak adlandirilir.
Sivi aliminin azalmasina bagli olarak mukozalar kuru ve sekresyonlar
koyulasmistir. Oral kavitede dili kaplayan kalin yapiskan bir mukus olabilir.
Tanisal test olarak bogaz kültürüyle etken izole edilebilir. Yine bogaz
sürüntüsünden direkt antijen testi ile AGBHS antijenleri
arastirilabilir.

• Laboratuvar incelemelerinde lökositoz olabilir. Gram
boyamalar bakteriyel tonsillit için yararli olabilir. Anti Streptolizin-O Testi
(ASO), Streptolizin-O’ya karsi insan vücudunda olusan antikorlardir.
Bagisiklikla ilgisi yoktur. 200 Todd ünitesinin üzerindeki degerler anlamlidir
ve 6-12 ay içinde geçirilmis enfeksiyonu düsündürür. ASO retrospektif olarak
tanida yardimcidir. Akut streptokok enfeksiyonlannda tani degeri sinirlidir.
C-reaktif Protein (CRP), bakteriyel enfeksiyonlarda yükselir ve viral
enfeksivonlardan ayirmada yararlidir.

• Akut tonsillit tedavisinde amaç
enfeksiyonun yok edilmesi ve semptomlarin tedavisidir. Yeterli sivi alimi ve
uygun agiz bakimi önemlidir. Antiseptik gargaralarla lavaj yapmak agiz bakimi
için yeterlidir. Bunun yaninda yatak istirahati, yeterli sivi alimi, analjezik,
antipiretik ve bakteriyel enfeksiyon düsünülenlerde antibiyotik verilir.
Bakteryel enfeksiyonda antibiyotik verilmeyenlerde genellikle hastalik bir
haftada kendini sinirlar. Ancak antibiyotik vermek belirgin bir sekilde bas
agrisi, ates ve lenfadenopatileri azaltir. Ayrica olasi bir akut romatizmal ates
veya akut glomerülonefrit gibi komplikasyonlar önlenmis olur. Ilk tercih olarak
penisilin grubu antibiyotikler 10 gün süreyle oral veya tek doz depo penisilin
parenteral yolla verilir.

AYIRICI TANI:
√ Difteri:
• Etken,
Corynebacterium difteridir. Uvula, yumusak damak, tonsil plikalari ve tonsili
kaplayan larenkse kadar uzanabilen; kaldirilinca altindaki doku kanayan, kirli
gri renkte psödomembranla karakterizedir. Membranlarin mukozaya adezyon
göstermesi patognomoniktir. Baslangiçta hafif
lokal semptomlar varken,
süratle ilerleyip dezoryantasyona, üst solunum yollari obstrüksiyonuna ve
kardiyak toksisiteye neden olabilir.

• Ekzotoksinler ile nörotoksik ve
kardiyotoksik etki gösterir. Horlama, stridor ve krup öksürügü ile servikal
lenfadenopatilere bagli boga boynu görünümü olabilir. Kesin tani, kültür veya
gram boyama yoluyla basilin gösterilmesi ile konur. Tedavisi acildir. Süratle
500-1000 Ünite/kg antitoksik serum ve yüksek doz penisilin verilir. Üst solunum
yollari obstrüksiyonu gelisirse trakeotomi açilir. Penisilin, eritromisin ve
tetrasiklinle tasiyicilik ortadan kaldirilir.

√ Vincent Anjini:

Farenjitle birlikte ülseratif nekrotizan gingivit ve stomatittir. Genellikle
oral hijyeni bozuk olanlarda görülür. Etkeni spiroket ve fusiform bakterilerdir.
Gri, nekrotik psödomembranlar tonsil veya farengeal mukozanin üzerini kaplar. Bu
psödomembranlar yüzeysel mukozanin nekrozuyla olusur. Tani, klinik muayene ve
kültürle konur.

• Tedavide penisilin verilir. Enfeksiyöz Mononükleoz:
Klinik olarak, siddetli akut tonsillit atagina benzer. Ancak beraberinde
splenomegali, karaciger hasari, döküntü ve tonsil üzerini kaplayan beyaz,
düzensiz membran vardir. Periferik yayma tani için karakteristiktir. Genis,
immatür mononükleer hücreli lenfositoz görülür. Paul-Bunnel testi pozitiftir.
Tedavi semptomatiktir. Istirahat, analjezik ve uygun sivi verilir. Ampisilin
kulanan olgularda jeneralize rash döküntüsü ortaya çikabilir.

Yorum Yap

(gerekli)

(gerekli)