Doktorlar     Meme Büyütme

Meckel Divertikülü 2

Her türlü sağlık sorunlarınız için bilgilerinizi bırakın. Biz sizi arayalım.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Çocuk CerrahisiTarih: June 12, 2011 11:24 Yorum Yok

KLINIK PREZENTASYON : Semptomatik meckel divertikülü olan çocuklarin yaklasik
yarisi 2 yasin altindadir.
Meckel divertikülünün semptomatik hale gelmesinin
nedenleri :
1 – Heterotropik mukoza bulunmasi (kanama)
2 –
Inflamasyon
3 – Vitellin artigi ile karin ön duvarina fiksasyon (intestinal
obstruksiyon)
4 – Boyunun uzun olmasina bagli olarak Knotting veya
?Lassoing olusumu. (intestinal obstruksiyon)
5 – Meckel divertikülünün bir
?Leading Point görevi görerek invaginasyona yol açmasi ( ileoileal/ kolik)
6
– Meckel divertikülünün kendi tabaninda dönerek lümeninin tikanmasi
ve infarksiyona ugramasi.

Meckel divertikülünün en sik prezante olma
sekilleri :
1 – Alt GIS kanamasi (En sik ) : Melena , Hematosezi
%40
2 – Intestinal obstruksiyon : Invaginasyon , Volvulus.
%35
3 – Inflamasyon ( Divertikülit) %17.

KANAMA : Klinik
prezentasyon ve tani : Meckel divertikülünün sik bir prezentasyonu , özellikle 5
yasin altindaki çocuklarda agrisiz gastrointestinal kanamadir. Alt GIS kanamasi
melena veya hematosezi seklinde olabilir. Her ne kadar hematosezi divertiküler
bir kanamanin alisilmis belirtisi olsa da , meckel divertikülü kanamasi
miktar ve karakter olarak önemli degisiklikler gösterebilir. Kanama ; genellikle
agrisiz , siklikla episodik ve bazen masiftir.
Çocuklarda alt GIS kanamasi :
1 – Pihtilasma Bozukluklari
2 – A-V
malformasyonlar
3 – Crohn hastaligi
4 – Polipler
5 –
Duplikasyonlar gibi durumlarda da görülür.

Meckelde okült kanama ve
anemi sik degildir.

GÖRÜNTÜLEME : Heterotopik gastrik mukozanin
görüntülenmesinde Teknezyum 99m sintigrafisi yararlidir. Bu teknik ilk olarak
1970de Jewett , Duszyski ve Allen tarafindan bildirildi. Teknezyum 99m
iyonlarini tasiyan perteknetat iyonlari gastrik mukoza hücresi tipindeki müsinöz
yüzey hücreler tarafindan saklanip , barsak lümenine salinirlar. Barsakta da tek
tük ayni tip hücre bulunsa da , bu hücreler esas olarak gastrik mukozada yer
alirlar.

SINTIGRAFI :
Sensitivite %85
Spesivite
%95
Dogruluk %90
Yanlis Negatif %1,7
Yanlis Pozitif
%0,05

Pentagastrin , Histamin Blokerkeri , Glukagon , sintigrafinin
dogrulugunu arttirabilirler. Pentagastrin Perteknetatin gastrik uptakeini
stimule eder. Histamin blokerleride uptake sonrasinda Perteknetatin sekresyonunu
inhibe ederler. Glukagonda barsak peristaltizmini inhibe eder. Böylece
perteknetatin mideden ince barsaga wash out olmasini
engeller.

Sintigrafideki yanlis pozitif sonuçlarin nedenleri
:
1 –
Gastrojenik
kistler
2
– Intestinal
duplikasyonlar.

3 –
Ülserler.

4 – Inflamatuar barsak
hastaligi.

5 – Barsak
obstruksiyonu.

6 – Neoplaziler.

Süper selektif vitellin arteriografi ile distal
ileal arterden orijin alan ve uç kisminda(distalinde) kivrimli damarlanma olan
uzun bir arter görülebilir. Anjiografi invaziftir. Fakat meckel
divertikülünü kanama olmasa bile gösterebilir. Meckel divertikülünü göstermek
için Digital Substraction Anjiography basariyla kullanilmistir. Helicobacter
pylori nadiren de olsa meckel divertikülü içindeki ektopik gastrik mukoza da
bulunabilir. Bu organizmanin meckel divertikülündeki heterotropik gastrik
mukozada ülser , kanama veya inflamasyon gelismesinde rol oynadigi pek
düsünülmüyor. Çünkü barsaga geçen safra tuzlarinin H. Pylori için toksik
olduguna inaniliyor.

TEDAVI : Eger meckel divertikülü kanama ile prezente
oluyorsa , ektopik gastrik mukoza vardir. Ülser siklikla ileum mukozasi ve
heterotropik gastrik mukozanin birlestigi yerde olur. Fakat heterotropik mukoza
içinde ya da divertikülün karsisinda , normal ileumun mezenterik kisminda da
bulunabilir. Meckel divertikülü kanamasi episodiktir ve genellikle spontan
olarak durur. Bu nedenle hastanin durumu stabilize olana kadar elektif cerrahi
ertelenebilir. Açiklanamayan alt GIS kanamasi olan bir çocukta , sintigrafi
negatif çiksa bile cerrahi eksplorasyon gerekli olabilir.

PROSEDÜR
:
Transvers sag alt kadran insizyonuyla girilir. Meckel divertikülü için
uygun tedavi
rezeksiyondur:

1 – Wedge
rezeksiyon

2 – Ileal rezeksiyon
Apendektomi genellikle eklenir. Laparoskopik meckel
divertikülü rezeksiyonu da yapilabilir.

OBSTRUKSIYON : Meckel divertikülü bazi mekanizmalar ile intestinal
obstruksiyona neden olabilir. Genellikle invaginasyon ve volvulus ön plandadir.
Invaginasyon %46. Volvulus %24

INVAGINASYON : Büyük çocuk ve
eriskindeki invaginasyonlarda genellikle bir Leading Point vardir. Meckel
divertikülü bir Leading Point olarak sik görülür.

Çocuklarda invaginasyon
;
1 –
Kusma ( önce refleks , sonra obstruktif
)
2 –
Kolik tarzinda karin
agrisi
3 –
Kanli mukuslu
gaita
4 –
Alt abdominaql
kitle
5 –
Dehidrasyon

6 – Letarji Seklinde kendini gösterir.

Baryumlu kolon tani ve nonoperatif
tedavide önemlidir. USG tanida yardimcidir.

VOLVULUS : Volvulus bir çok
mekanizma ile olusabilir:
1 – Barsaktan veya divertikülden umblikusa uzanan
persistan vasküler yapilar veya vitellin artiklarina bagli.
2 – Uzun bir
divertikülün kendi üzerinde dügümlenmesine bagli (Lassoing).
3 – Divertikülün
ucundan mezentere uzanan mezodivertiküler bantlar. (Bu bantlar vitellin
sirkülasyonunun embriyolojik artiklaridir) .
Transvers üst abdominal insizyon
ile girilip rezeksiyon yapilir.

INFLAMASYON : Meckel divertikülünde
inflamasyon olan hastalar akut apendisiti animsatirlar. Eger operasyonda
apendiks normal ise mutlaka meckel aranmalidir. Meckel divertikülündeki
inflamasyonun nedeni peptiktir. Her ne kadar gastrik mukoza söz konusu ise de ,
pankreas dokusuda inflamasyona yol açabilir. Gross ve Rosza tarafindan neonatal
dönemde perfore olmus meckel divertikülü bildirilmistir.

UMBLIKAL ANOMALILER : Meckel divertikülü olan hastalarin % 5- 10 unda
umblikal anomaliler söz
konusudur.

1 – Dista , umblikal kordonun üzerinde ( umblikustan uzakta ) kist
olabilir.

2 – Umblikal polip eslik
edebilir.

3 – Eger bir traktus agzi veya omfaloileal fistül agzi varsa sinografi
çekilmelidir.
Umblikal sinüs veya fistül anomalilerine en iyi yaklasim
infraumblikal insizyonla olur.

DIGER KOMPLIKASYONLAR :
1 –
Yabanci cisimler meckel divertikülünün içine girebilirler.
2 – Divertikülün
içinde tas olusabilir.
3 – Divertiküde parazitik infeksiyonlar olabilir.
4
– Primer GIS kanseri meckel içinde
görülebilir.
– Karsinoid
Tümör

Sarkoma

Lenfoma

Adenokarsinoma

Leiomyom

KARSINOID TÜMÖR : Meckel divertikülü içinde en sik görülen tümör
karsinoid tümördür. Apendisial karsinoidleri andirilar. Ufak ve
asemptomatiktirler. Fakat meckel karsinoidleri jejunoileal karsinoidlere
yakindirlar. Bu yüzden meckel karsinoidlerinin metastatik potansiyeli apendiseal
karsinoidlerden fazladir. > 5 mm olan tümörlerde metastaz riski
fazladir. Meckel rezeksiyonu genellikle yeterlidir.

ASEMPTOMATIK
DIVERTIKÜLLER : Meckel ; divertiküle ait komplikasyon oranini %25 olarak
göstermis ve bu oran yanlis bir sekilde 175 yildir kabul edilmistir. Insidental
olarak bulunan meckel divertikülünün tüm yasam boyu komplikasyona neden olma
orani % 4,2- 6,4 arasinda bildirilmistir. (%5)

Meckel divertikülünde
komplikasyona neden olma faktörleri :
1 – Divertikül
boyu > 2 cm
2 – Hasta yasi
<40
3 – Heterotopik mukozanin
varligi

Meckel divertikülünün komplike olma riski %6,4 olarak kabul
edilirse ve komplikasyonun mortalite ve morbiditesi insidental
divertikülektomiden yüksek oldugu için ; rutin insidental divertikülektomi
önerilmektedir. Gastrosizisli hastalarda bu kontrendikedir. Özellikle beyaz ,
palpabl heterotopik mukoza olan olgularda ve karin ön duvarina tutunan olgularda
rezeksiyon kaçinilmazdir. Yaslilarda , infeksiyon riski olanlarda rutin
divertikülektomi yapilmamalidir. Meckel divertikülünün çikartilmasindan sonraki
en sik komplikasyon ; adheziv intestinal obstruksiyondur. Insidansi % 5 – 10
dur. Elektif rezeksiyonda mortalite % 0 dir. Komplike meckel
olgularindaki mortalite % 1 – 10 arasindadir

Yorum Yap

(gerekli)

(gerekli)