Doktorlar     Meme Büyütme

Kulak Burun Boğaz

Her türlü sağlık sorunlarınız için bilgilerinizi bırakın. Biz sizi arayalım.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Kulak Burun BoğazTarih: June 12, 2011 11:24 Yorum Yok

Akut adenoidit geniz eti enfeksiyonu

AKUT ADENOİDİT : Adenoidler (farengeal tonsiller) nazofarenksteki lenfoid doku

kitleleridir. 7 yaş sonrasında kendiliğinden regresyona uğrar ve pube


Akut farenjit boğaz ağrısı

Akut farenjitte, farengeal duvarlarda ve lateral farengeal bantta enflamasyon vardır. Farenjitler oldukça sık görülmektedir. Akut farenjit viral veya


Akut süpüratif otitis media

Akut Supuratif Otitis Media : Akut, bakteriyel ve eksudatif orta kulak

enfeksiyonudur. En sık rastlanan patojenler: Pnömokok, Hemofilus influenza,


Akut tonsillit bademcik iltihabı

AKUT TONSİLLİT : Çocukluk çağında en sık görülen hastalıklardandır. Bir veya iki

tonsilin kendiliğinden iyileşen enfeksiyonudur. Akut tonsillit, kli


Allerjik burun sinüs hastalıkları

Allerjik Burun ve Sinüs Hastalıkları : IgE’ye bağli antijenlerle meydana gelen aksırık nöbetleri, burun kaşıntısı, sulu burun akıntısı ve burun tıkanı


Allerjik hastalıklarda tedavi

Allerjik Hastalıklarda Tedavi : KORUNMA : Allerjik hasta için en iyi tedavi,

suçlu allerjenden uzaklaştırılmaktır. Birden fazla allerjene karşı duya


Allerjik kulak hastalıkları

Allerjik Kulak Hastalıkları √ DIŞ KULAK HASTALIKLARI : Eritemli pullanma

ve kaşıntılı dermatit ile karakterize kronik eksternal otit, ku


Allerjik larinks hastalıkları anafilaksi

Allerjik Larinks Hastalıkları : Allerjik hastalıklar larinks, trakea,

bronşiyal ağaç, nazal kavite, paranazal sinüs, nazofarenks ve farenksi içeren


Bademcik burun eti

Bademcik ve Burun Eti (Lenf Bezi); Bademcikler ve lenf bezleri gırtlaktaki lenf, topaklarıdır. Bademcikler ağızın gerisinde, lenf bezleri ise gırtl


Bademcik iltihabı

Bademcik denilen tonsiHer, boğazın her iki yanında yer alan, vücudun savunma sisteminin bir parçası organlardır. Üzerindeki çok sayıda delikten içeri


Bademcik iltihabı tonsilit

Tonsilit (Bademcik İltihabı) Belirtiler – Boğaz ağrısı, – Başağrısı, – Ateş ve üşüme, titreme, – Boğaz ve çenede ağrıyan bezler. Bad


Bademcik iltihabı tonsilit ameliyatı

Bademcikler lenf düğümcükleridir. Ağzınızın gerisinde her iki yanda birer

tanedir. Diğer görevlerinin yanında ağıza giren zararlı mikroorganizmaları


Bademcik iltihabı tonsillit tonsillektomi

Bademcik denilen tonsiller, boğazın her iki yanında yer alan, vücudun savunma sisteminin bir parçası organlardır. Üzerindeki çok sayıda delikt


Boğaz ağrısı mikroplar antibiyotikler

Boğaz ağrısı, en sık karşılaşılan şikayetlerdendir. Bu yüzden birçok kişi

muayene ve tedavi olmaktadır. Boğaz Ağrısına Ne Yol Açar? Boğaz ağrısı, bi


Boğaz iltihabı anjin

Tipik bir üşütme hastalığı olup “anjin” adı da veril­mektedir. Işın tedavisi, burun ve boğaz bölgesindeki ameliyatlar da anjin yapabilmektedir. Mi


Boğmaca enfeksiyonu öksürük

Belirtileri: • Boğmaca mikroplarının üst solunum yollarına yer­leşmesinden iki hafta sonra hastahk kendisini öksürük nöbetleri ile belli


Burun damlası alışkanlığı

Eczanelerde burun tıkanıklığını geçirmek için bir çok burun spreyi ve burun damlası satılmaktadır. Bu ilaçlar doğrudan burnun iç yüzeyinde geniş bir a


Burun geniz akıntısı

* Burun Akıntısı için Basit Bir Çare: Soğuk algınlığına yakalandığımızda tıkalı burnumuzu açmak için iyi bir yöntem ararız. Piyasada bunun için bir


Burun kanaması kanamanın tedavisi

Çocuklar oyun oynarken düşünmeksizin tehlikeli hareketler. yapar; bunun neticesi olarak sık sık kaza geçirirler. Burun kana­ması da bunlar


Burun şekil bozuklukları

Burun, yüzümüzün tam ortasında, görünümü ile yüz ifadesini oldukça etkileyen bir organımızdır. (bakınız: Resim 11) Dış kısmı başlıca 2 adet burun kemi


Burun şekil değişikliği

Burun, yüzümüzün tam ortasında, görünümü ile yüz ifadesini oldukça etkileyen bir organımızdır.Dış kısmı başlıca 2 adet burun kemiği ve birkaç çift kık


Burun tıkanıklığı burun estetiği

Burnumuz bir eve benzetilirse; dış kısmı kıkırdaktan yapılmış bir çatıya, içindeki “septum” denilen orta bölüm de bu çatıyı ayakta tutan direğe benzet


Burun tıkanıklığı nefes almada zorluk

Burun tıkanıklığı, nefes almada zorluk çekme insanlığın en eski şikayetlerinden biridir. Bazıları için bu çok önemli olmasa bile kimileri bu şikayetle


Çocuklarda sinüzit enfeksiyonu

Çocuklarda Sinüzit : Doğumda sadece maxiller ve etmoid sinüsler mevcuttur. Çocukluk çağı boyunca da klinik önemi olan sinüsler bunlardır. Çocukların s


Dış kulak iltihabı

Belirtileri – Dış kulak kanalının kaşınması – Kulak ağrısı – Kulakta sarı veya yeşil sarı kötü kokulu cerahat oluşması – Başın hareketiyle


Dış kulak iltihabı external otitis

Yüzücü Kulağı diye de bilinir. Yüzücü kulağı (External otitis) dış kulak

kanalının ısrarlı biçimde tahriş olması ve iltihaplanması halidir. Ayrıca b


Dış kulak yolu iltihabı enfeksiyonu

otitis eksterna : dış kulak yolu iltihabı (enfeksiyonu) : Dış kulak yolunun

normal florası Stafilokoklar, difteroid basiller ve alfa hemolitik

str


Epiglottit nefes borusu kapakcığı iltihabı

Epiglotit nefes borusunun üstündeki ufak kıkırdağın iltihabıdır. En sık 2-5 yaş

arasındaki çocuklarda görülür ama yetişkinlerde de rastlanır. Erkekl


Farenjit boğaz ağrısı yutma güçlüğü

Farenks (Pharynx) bademciklerle ses kutusu arasında kalan kısımdır. Dolayısıyla

farenjit boğaz ağrısı denilen hastalığın başka bir adıdır. Bu akut v


Grip gribal enfeksiyon

Salgın halinde ortaya çıkan; değişik karekterde virüsler tara­fından oluşturulan bir solunum yolları hastalığıdır. Grip virüsleri­nin


Gürültü kulaklar kulak sağlığı işitme

Ülkemizde geniş bir araştırma yapılmamıştır fakat Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada her on Amerikalı’dan birinde normal konuşmay


Horlama nedenleri kbb

√ HORLAMANIN NEDENİ NEDİR? Ağız ve burun arkasındaki hava yolunda darlık

olduğunda ortaya çıkan gürültü biçiminde ki sese horlama denir. Di


Horlama tedavisi kbb

Normal erişkin inanların en az %45’i zaman zaman horlamaktadır. Bu şikayet %25’inde sürekli bir haldedir. Harlama problemi en sık şişman erkeklerde gö


Horlama tedavisi uyku apnesi

Toplumda özellikle horlayan insanların eşlerinin, aynı evde yaşayan insanların ne kadar rahatsız olduğunu sık sık duyarız. Horlama kısaca raha


Iç kulakta kemikleşme

İç kulak dolambacında, sebebi henüz keşfedilemeyen, süngersi kemik oluşması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Kemikleşme neticesinde, üzengi kemiği


Irsi sağırlık

İrsi Sağırlık (Kalıtıma Bağlı) Sağırlık irsi bozukluklardan (anormalliklerden) kaynaklanabilir. Kalıtıma bağlı bir böbrek hastalığı olan irsi nefri


Işitme engellilerle iletişim kurmak

İşitme Güçlüğü Olan İnsanlarla İletişim Kurmak: İşitme zorluğu olan kimselerle iletişim kurabilmek için bazı ipuçları şunlardır: – Eğer o kimse


Işitme organı kulak

Kulağın iki esas görevi işitmek ve denge sağlamaktır. Kulağın üç kısmı vardır. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Dış kulak, bizim gördüğümüz, kulağın


Kabakulak şişlik enfeksiyon

Adından da anlaşılacağı üzere, kulağın ön ve altındaki tükürük bezlerinde şişlik yaptığından kolay teşhis edilen bir hastahktır. Virüsleri vücuda gird


Kepçe kulak estetik tedavi

Kulak sayvanı kıkırdaktan yapılmış, üzerinde birçok kıvrıntının yer aldığı, ses alıcısı bir organ olup başın her iki yanında görünümümüzü etkileyen ya


Krikotiroidotomi açılması

Krikotiroidotomi: Total hava yolu tıkanıklıklarında yine zaman kazanma amaçlı uygulanan bir girişimdir. Trakeotomi girişiminden kolay ama ona alternat


Kronik rekürren tonsillit

KRONİK REKÜRREN TONSİLLİT : Kronik tonsillit tekrarlayan akut veya subklinik enfeksiyonlardan sonra tonsillerin kronik enflamasyon göstermesidir. Akut


Kronik supuratif otitis media

√ Kronik Supuratif Otitis Media : Orta kulak ve mastoiddeki 12 haftadan daha uzun süren bir infeksiyöz hastalıkla birlikte kalıcı bir timpanik m


Kulağa kaçan yabancı maddeler

Belirtiler – Kulak ağrısı. – İşitme kaybı. – Kulakta yabancı bir madde olduğu hissi. Doktorların kulaktan çıkardığı maddelerin çeşitli


Kulak burun boğaz bilgisi

* Boğaz Boğaz, ciğerlere hava, mideye yiyecekiçecek ve ses tellerinden ağıza ses ileten sistemin bir parçasıdır. Her soluduğunuzda hava nefes bor


Kulak çınlaması çınlamanın sebepleri

Dışarıdan uyarah bir ses olmadığı halde, kulak içinde duyulan ve anlam verilemeyen bir takım seslere topluca “çınlama” den­mektedir. Sümkür


Kulak kiri bakımı temizliği

İşitme organımız olan kulak, dış kulak, orta kulak ve iç kulak diye üç bölümden meydana gelmiştir. Dış Kulak: Kulak kepçesi ve kulak yolundan


Kulak sağlığı

Kulaklarınızı Nasıl Korursunuz? Çevrenizdeki dünyayı kontrol edemezsiniz, ancak kulaklarınızda gereksiz hasarların oluşmasını önlemek için bazı önl


Kulak sağlığı sorunları

* Kulak Bozuklukları: Kulak bir biyolojik harikadır. Havadaki ses dalgalarını gelişmiş kanallardan geçirip iç kulağa gönderir ve onları beynin yoru


Kulakta selim kistler tümörler

Belirtiler: Kulak kanalında ya da kulağın önünde veya arkasında kitle. Kulak kirinin birikmesi. Kulakta rahatsızlık hissi. İşitme kaybı. Yağ (sebas


Meniere hastalığı kulak çınlaması

İç kulak denge organı rahatsızlığıdır. Kriz şeklinde başlayan bu içkulak hastalığının etkenleri bilinmemektedir. Kan damarlarında kramplar ve


Orta kulak iltihabı otit

Daha çok çocuklarda görülen bu iltihabi rahatsızlık kulağın, kulak zarının arkasında yer alan orta kulak bölümünde genellikle bir üst solunum yolu enf


Peritonsiller apse drenajı tonsillektomi

PERİTONSİLLER APSE: • Genellikle tonsillerin süpüratif enfeksiyonlarından

sonra gelişir. • Tonsildeki enfeksiyonun, sıklıkla üst p


Saman nezlesi allerjik rinit

Saman nezlesi allerjik rinite verilen isimdir. Allerji ; yabancı bir cisim,

polen, ev tozu akarı, hayvan atıkları veya ev tozundaki bazı parçacıklar


Seröz otitis media

Effüzyonlu Otitis Media (Seröz Otitis Media, Sekretuar Otitis Media) : Östaki

tüp disfonksiyonu ve buna sekonder olarak oluşan mukoza metaplazisi ne


Ses kısıklığı ses telleri

Ses kalitesinde bozulma anlamına gelen bu rahatsızlık özellikle ses tellerini ilgilendiren bir olaydır. Ses telleri, gırtlak denilen kıkırdakt


Ses telleri sorunları

Gırtlağın iki yanında bulunan ses tellen titreşerek sesin oluşmasını sağlarlar. Gırtlak kasları ses tellerinin uzunluğunu ve gerginliğini kontrol eder


Sesi doğru kullanmak

Aşırı derecede yüksek ya da kısık sesle konuşmak, haykırmak ya da çok yüksek sesle şarkı söylemek temas ülseri ve ses teli oluşmasına neden olabilir.


Sinüzit tedavisi sinüs enfeksiyonu

Kafatası içinde burun boşluğuna açılan bir kısım hava boşlukları vardır ki bunlara “sinüs” adı verilir. Burun iltihabının sinüslere geçmesi ha


Solunum yolu yabancı cisimleri

√ Solunum yolu yabancı cisimleri %80 oranında 12 yaş altında, %60 oranında ise 3 yaş altında görülmektedir. Sıklıkta ikinci pik ise 50 yaş üstün


Trakeotomi açılması

√ Trakeotomi: Hava yolunun tam tıkanıklığında ve diğer tüm geçici müdahalelerin sonunda yapılması gereken girişim yöntemidir. Yine elektif şartl


Transtrakeal iğne ventilasyonu

Transtrakeal iğne ventilasyonu: √ Diğer müdahaleleri gerçekleştirecek kadar vakit veya ekipman bulunmuyorsa ve çok hızlı bir müdahale gerekti


Vazomotor rinit burun zarı enflamasyonu

VAZOMOTOR RİNİT o Rinit burunun ve burun zarlarının enflamasyonu demektir. Vazomotor rinit ise kan damarları ile ilgili rinit demektir. o Bu


Yaşlanmaya bağlı işitme kaybı

Belirtiler – Yavaş ilerleyen işitme kaybı. – Kulak çınlaması. 65 yaşın üstündeki kimselerde duyma bozukluğu yaygındır. Aşağı yukarı bu yaş gr


Yaşlılıkta işitme kaybı

İşitme Kaybı Belirti ve Bulgular: – İşitme kalitesinde azalma, – Gürültülü bir çevrede konuşulanları işitmede güçlük. Bazı insanlar t


Yaşlılıkta ses değişiklikleri

Ses Değişiklikleri Bir insanın karakteristik sesi değişebilir. Bu değişikliğin nedenleri boğaz enfeksiyonları, felç ve kanserdir. Boğaz enfeksiyonl


Yüz felci yüz tikleri

* Yüz Felci: Belirtiler – Yüzün bir yanında sarkan adaleler; – Bir gözü kapatamamak. Bell felci (yüz felci olarak da bilinir) yüzün

Yorum Yap

(gerekli)

(gerekli)