Doktorlar     Meme Büyütme

Kalp ve Damar Hastalıkları

Her türlü sağlık sorunlarınız için bilgilerinizi bırakın. Biz sizi arayalım.

Ad-Soyad
:
E-mail
:
Telefon
:
Mesaj
:
Kalp ve Damar HastalıklarıTarih: June 12, 2011 11:24 Yorum Yok

lenf damarları

Lenf, Lenf Damarları Kırmızı kan taşıyan damarların dışında, ayrıca ak kan taşıyan ve adına “lenf damarları” denen bir damar sistemi da


Adams stokes sendromu senkop

Geçici komplet kalp bloğuna (İnfranodal AtriyoVentriküler Blok) bağlı olarak

gelişen ve hipotansiyonla beraber ciddi bradikardi veya asistoliyle son


Anjiyografi anjiyografik işlemler

Anjiyografi vücut damarlarının görüntülenmesi demektir. Damar içine röntgen

ışınlarını diğer dokulara göre daha fazla emen ve kontrast madde olarak


Aort stenozu kalp damar

aort stenozu insidans: Tüm konjenital kalp hastalıklarının %5ini oluşturur. Erkek / kadın oranı 4 / 1 dir. • Patoloji ve patofizyoloji: V


Atrial septum defekti ostium sekundum

insidans; Tüm KKHları içinde görülme sıklığı % 5 – 10 dur. Patoloji ve

patofizyoloji: 1. Defekt fossa ovalis çevresinde olabilir ( Sekundum


Çocuklarlarda aort koarktasyonu

aort koarktasyonu insidans: Konjenital kalp hastalıklarının %8ini oluşturur.E/K: 2/1dir. Patoloji – patofizyoloji: 1. Üst torasik aortada darlık


Dış kalp masajı

Dış Kalp Masajı (Erişkinde) * Dış kalp masajına başlamadan önce hazırlık – Şah damarından nabız kontrol edilmeli (üç parmak şah damarı üzerine


Diyabet

Diyabet, pankreas adlı organın yeterince ya da hiç insülin yapamaması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. insülin olmadan vücudunuz dışarıdan aldığın


Diyabet tanısı

* Diyabet hastalığına nasıl tanı konur? Diyabet hastalığının tanısı, hastalığın belirtileri ve kan şekeri ölçümleri birlikte d


Diyabet tedavisi

Diyabet tedavisinde ilk basamak olarak tıbbi beslenme tedavisi ve egzersiz önerilmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri yeterli olm


Fallot tetralojisi siyanotik kalp hastalıkları

Siyanotik doğumsal kalp hastalıkları arasında mavi hastalık olarak tanımlanan

Fallot tetralojisi ilk kez 1671de Stensen tarafından tanımlanmış ancak


Hemoroid basur hastalığı

Kalın bağırsağın anüse yakın yerinde meydana gelen şişliğe denir. İç ve dış hemoroid olmak üzere iki şekli vardır. Aşırı şişman kimselerde, kabızlık s


Hipertansiyon

Vücudumuzdaki tüm organlar, sağlıklı bir şekilde işlevlerini yapabilmek için kana, yani kanın taşıdığı oksijen ve besin maddelerine ihtiyaç gösterir.


Kalp hastalığı

Kalp hastalarında en sık görülen yakınmalar, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı, öksürük, el ve ayaklarda morarma, başdönmesi, bayıl


Kalp hastalığının belirtileri

Kalp kası veya kalbi besleyen koroner damarları, istirahat sırasında yeterli fonksiyon gösterebilir, ancak yorulma sırasında yetersiz kalabilir. Yorul


Kalp iç zarı iltihabı

Kalp İç Zarı İltihabı (Endokardit): Ağır geçen kronik hastalıklardan

sonra ya da ilaç alışkanlıklarının bir yan etkisi olarak ortaya çıkar.<


Kalp kapakçığı hastalıkları

Romatizma, frengi, damar sertliği gibi hastalıklarda kalp kapakçıkları etkilenmekte, iltihaplanma sonucu iş göremez duruma düşmektedirler. Doğuştan ge


Kalp kası iltihabı

Kalp Kası İltihabı (Miyokardit) Ağır seyreden romatizma, grip, çiçek, difteri, tifo ve kızıl gibi hastalıklarda; hastalık yapan bakteriler kal


Kalp krizi

• Kalp krizi, kalp nöbeti olarak da isimlendirilen ciddi bir rahatsızlıktır. • Sebepleri çok çeşitlidir. • Genellikle ağır,


Kalp krizi akut miyokard enfarktüsü

Akut MI (kalp krizi – akut miyokard enfarktüsü) : Uzamış iskemi sonrasında gelişen geri dönüşümsüz kalp kası nekrozudur (ölümü). √ Seb


Kalp masajı

Baygın yatan bir hastanın solunumu durmuş ve kalbin çalış­madığını gösteren belirtiler de mevcut ise; telaşa kapılmadan ve fakat seri hareket eder


Kalp sağlığı beslenme diyet

Kalbin desteklenmesi ve kalp hastalıklarının düzelmesinde tedavi tek başına yeterli olmaz. Kalbe yararlı ve zararlı besinlere dikkat etmek şarttır. Et


Kalp yetmezliği

• Kalp yetmezliği, sağ veya sol kalpte oluşuna göre, değişik be­lirtiler gösterir. • Sol kalp yetmezliğinin ilk belirtisi, s


Kalp yetmezliği

Kalp yetmezliği, sağ veya sol kalpte oluşuna göre, değişik belirtiler gösterir. Sol kalp yetmezliğinin ilk belirtisi, solunum güçlüğüdür. Solunum darl


Kan gurupları farklılıkları

Vücudumuzda yaşantımız boyunca hiç durmadan çalışan bir kasımız vardır. Yani tek bir kastan oluşan kalbimiz. Kalbimiz nefes ile alınan oksijeni akciğe


Kan şekeri endeksi

Kan şekeri endeksi (Glisemi endeksi): Araştırmayı glusidlerin sindirilme hızına göre yapmak yerine, kan şekerinin az ya da çok artmasından yola çık


Kan şekeri nedir

Kan şekeri (Glisemi) nedir? Glükoz organizmanın ana yakıtı olarak kabul edilebilir. Asıl olarak iki çıkış kaynağı vardır. Glükoz, vücut tarafından


Kolesterol kalp krizi yüksek tansiyon

√ Yüksek kolesterolün vücuda verdiği zararlar Kanda aşırı miktarda bulunan

kolesterol yavaş yavaş (yıllar içinde) damar duvarında birikir.


Kolesterol yüksekliği kalp damar sağlığı

Kolesterol nedir? Kolesterol yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı

bir maddedir. Kolesterol beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar, kaslar, k


Koroner arter hastalıkları iskemi kalp krizi

Gelişmiş batı ülkelerinde ölümlerin en az yarısı kalp damar hastalıklarına ve

bunların ¾ü de atherosklerotik koroner arter hastalıklarına bağlıdır.


Koroner arterlerin anatomisi

√ Koroner Arterlerin Anatomisi Kalbin kanlanmasını sağlayan 2 ana koroner arter bulunmaktadır: Sağ ve sol ana koroner arterler. Bunlar aorti


Kronik lenfatik ve miyeloid

1-KRONİK LENFATİK Orta ve ileri yaştakı erkeklerde daha sık görülen bir lösemi türüdür. Dalakta ve lenf bezlerinde meydana gelen lenfositlerin


Lenf bezleri iltihabı

Lenf bezlerini meydana getiren hücreler, akkan için filitre görevi yaparım. Lenf damarları ile gelen zehirli maddeler, hastalık virüsleri ve bakte


Lösemi hastalığı

Lösemi (Akkan Hastalığı) Kanda akyuvar sayısının aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. sebebi henüz bilinmemektedir. Lösemi, belirti


Nabız nasıl ölçülür

Kalbin kasılıp gevşeyerek damarlara yaptığı basınca, halk arasında “kalp atışı” denir. Kalp dakikada yaklaşık 60-80 defa kasılma (basınç) yapar. Buna


Patent duktus arteriozus PDA

insidans:Prematür infantlar hariç tüm konjenital kalp hastalıklarının %5-10’unu oluşturur. Patoloji ve patofizyoloji:PA ve descending aorta a


Sarılık türleri

* Sarılık ve Türleri > Bulaşıcı Sarılık İki değişik cinsteki virüsler tarafından sebep olunan sarılık vakaları bulaşıcı olup diğer normal sarıl


Sessiz iskemi kalp krizi

Sessiz İskemi: Kalbin oksijen talebi ile gelen kan arasında dengesizlik meydana gelirse myokard iskemisi ortaya çıkar. İskeminin tipik bulguları eg


Stabil angina pectoris

√ Stabil Angina Pectoris: • Angina pectoris sıkıkla atherosklerotik kalp hastalığına bağlı olarak ortaya çıkar. • Lezyon bölge


Şeker hastalığı

Şeker Hastalığı (Diabet) Şeker hastalığı (diabetes mellitus) eski çağlardan beri bilinen, hayat boyu süren bir hastalıktır. Ülkemizde yaklaşık 2 m


Tansiyon tansiyon düşüklüğü

* Tansiyon Kalp, akciğerlerden temizlenmiş olarak dönen kam -kasılarak- yüksek bir basınçla atardamarlara iter. Sonra gevşeyerek akciğerlerden


Tip 1 diyabet

Eğer pankreas hiç insülin yapamıyorsa tip 1 diyabet ortaya çıkar. Yaklaşık olarak her 10 diyabet hastasından 11inde tip 1 diyabet


Tip 2 diyabet

En sık görülen diyabet tipidir. Gençlerde de görülmesine rağmen sıklıkla 40 yaş üstü insanlarda ortaya çıkar ve hastaların önemli


Varis

Vücutta kullanıldıktan sonra toksik maddelerle kirlenen kanı kalbe taşıyan damarlara toplardamar adı verilir. Bacaklardaki toplardamar duvarlarının


Varis varisler tanı tedavi masaj

Vücudumuzdaki dolaşım sisteminde, arterler kanı kalpten alarak uzaklardaki doku

ve organlara taşıyan damarlardır, venler ise doku ve organlardaki ka


Ventriküler septal defekt VSD

ventriküler septal defekt ventrikül septum defekti VSD : insidans: En sık

görülen KKHdır. (%20-25) Patoloji ve Fizyopatoloji: 1.VSDleri


Yüksek kolestrole önlemler

– Çok şişmansanız kilo vermek, – Et tüketimini azaltmak (günde en fazla 150 gr), – Az yağlı etleri tercih etmek (at, yağsız sığır), – Et yeri

Yorum Yap

(gerekli)

(gerekli)